Skip to content
eusl logo 2 1024x916 1

World Social Label Charity

Affärsmodellen Charity as a Business, CaaB, börjar här med målet om ett jämställt och inkluderande samhälle

Care to Change the World

eusl logo 2 1024x916 1

World Social Label Charity- en introduktion

World Social Label Charity är en av tre topporganisationer inom World Social Label vars huvudsakliga uppgift är att på ett lokalt, regionalt, nationellt plan samt transnationellt motverka utanförskap. Detta görs genom att ta emot och förvalta överskottet från World Social Label, fördela ut det på lokalt bestämda projekt och marknadsföra dessa. World Social Label Charity verkar utifrån ett win-win-win- perspektiv där inte bara en direktverkan finns utan även en effektmodell kan appliceras. 

“Målsättningen är att skapa en helt ny affärsmodell för social integration, jämställdhet och inkludering i samhället, CaaB or Charity as a Business”

World Social Label 

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label verkar för att göra det attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

World Social Label Trade

En värld, ett folk men så många osynliga gränser och barriärer att ta sig över. Transnationell handel och transnationella relationer är inget undantag och inom World Social Label Trade hanteras allt som är gränsöverskridande för medlemmar i World Social Label.

eusl logo 2 1024x916 1

Sociala insatser i samhället Donerat av företag och människor som bryr sig

Charity as a Business, CaaB, är den egenutvecklade affärsmodellen som ligger till grund inom World Social Label och bygger på resonemanget att något man satsar i ska ge något tillbaka. De flesta skulle se det som en investering. I detta fall handlar det om målet att nå ett mer jämställt och inkluderande samhälle.

Motsatsen mot en investering är kostnad, något som många uppfattar stora delar av välfärden som. Oavsett vad man tycker om det så ska CaaB utveckla och förtydliga hur något som i många fall kan ses som en kostnad istället ska ses som en investering. Sociala insatser i samhället genom medlemmar i World Social Label  utförs av World Social Label Charity.

Förenklat är detta ett stiftelsenätverk för välgörande ändamål, med donationer från den privata sektorn. Donationerna är öronmärkta för vissa typer av sociala projekt och det bestäms i det lokala marknadsområdet inom World Social Label. World Social Label Charity åtar sig där efter att utföra projekten enligt medlemmarnas anvisningar, samt marknadsför projekteten tillbaka mot World Social Label och dess donerande medlemmar.

Resultatet blir ett utvecklat varumärke för medlemmen, utvecklat varumärke för World Social Label och ett bättre samhälle att leva och verka i för alla. 

eusl logo 2 1024x916 1

Finansierat av den privata sektorn

World Social Label Charity är spjutspetsen inom World Social Label där välgörande ändamål är målet: Ett mer inkluderande samhälle.

WOSL Charity är en dum organisation

I praktiken hanteras sociala insatser inom WOSL Charity men det är medlemmarna inom World Social Label som bestämmer vad de ska vara.

World Social Labels Foundations

Eftersom världen ser väldigt olik ut vart man än befinner sig så har World Social Label Institute valt att dela in världen i fyra kabinett. Varje kabinett är sedan delad ett varierande antal divisioner som alla har olika inriktningar. Divisionerna och dess inriktningar appliceras där efter omvänt, nedifrån och upp och börjar lokalt och går där efter regionalt, nationellt eller, stater eller provinser. Den minsta beståndsdelen kallas Marknadsområden som nytthar divisionerna för respektive inriktning och varje marknadsområde har tillgång till samma verktygslåda. Vad som skiljer är hur medlemmarna väljer att använda sagda verktygslåda. En del kommer att fokusera mer på utbildning, andra på digitala tjänster, en tredje på sociala insatser. Syftet är i slutändan detsamma: Att skapa ett bättre samhälle för alla att leva och verka i. 

EUSL logo

African Social Label Foundation

The continent has some very unique challenges infront of itself but also a very bright future. With our dedicated work for a more inclusive Africa, we strive to be a part of its tomorrow.

EUSL logo

American Social Label Foundation

Societies within societies, hoods and streets, so much more. There’s a lot going on in America but we  strive to help where the current system have forgotten about the people.

EUSL logo

Asian Social Label Foundation

A most diverse continent in so many senses, yet also with so many challenges. Knowledge and the will to give, are key factors to create and develop a more inclusive Asia.

EUSL logo

European Social Label Foundation

Worlds highest welfare standard is found within the EU, yet there are many issues left to solve. There are no easy tasks, but we will work to make the weakest become stronger.